ÇANAKKALE BÖLGESEL KATI ATIK YÖNETİMİ PROJESİ İÇİN TEKNİK DESTEK VE KONTROLÖRLÜK

EuropeAid/122711/D/SER/TR
Türkiye 14/05/2007 – 31/12/2013

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Faydalanıcı: ÇAKAB (Çanakkale Katı Atık Yönetimi Birliği)

İş Kapsamı

  • Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Çardak, Kepez, İntepe ve Kumkale Belediyeleri için bölgesel katı atık yönetimi projesi yapım işleri kontrolörlüğü ve projenin uygulaması için teknik destek sağlanması
  • Çanakkale eski çöp döküm alanı ve diğer küçük çöp döküm alanlarının rehabilite edilerek kapatılması ve içinde pilot kompost tesisi de bulunan yeni bir katı atık düzenli depolama tesisinin kurulması

Faaliyetler

  • Bileşen 1: Katı atık düzenli depolama tesisi (sızıntı suyu arıtma tesisi dâhil olmak üzere), pilot kompost tesisi ve geri dönüştürülebilir atıkları toplama merkezlerinin inşaat kontrolörlüğü (FIDIC Sarı ve Kırmızı Kitap kapsamında)
  • Bileşen 2: Mevcut çöp döküm sahalarının rehabilitasyonu için teknik destek sağlanması (topoğrafik, hidrojeolojik ve jeoteknik etütler, detay tasarım ve ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale sürecinde destek sağlanması ve yapım işlerinin kontrolörlüğü)
  • Bileşen 3: Çanakkale Katı Atık Yönetimi Birliği (ÇAKAB) için bir Kapasite Geliştirme Programı hazırlanması (idari ve finansal yönetim sisteminin kurulması, tarife sisteminin oluşturulması, kamu farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve personelin eğitilmesi)
  • Bileşen 4: İhale Hizmet Sözleşmelerine destek sağlanması (market araştırması yapılması, düzenli depolama sahasının işletilmesi vb. için hizmet sözleşmelerinin ve İş Tanımlarının hazırlanması)
  • Bileşen 5: Çevresel İzleme Sisteminin kurulmasına destek sağlanması (yeni düzenli depolama sahası ve kapatılan eski çöp döküm sahaları için sızıntı suyu, yeraltı suyu, depo gazı ve hava kalitesini içerecek şekilde; belirli atık kolları için atık yönetim planlarının hazırlanması)

Sözleşme Tutarı

2.497.670,00 AVRO