BURSA’DA SU TEMİNİ SCADA SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

Türkiye 04/2007 – 04/2009

Finansman: BUSKİ

Faydalanıcı: SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

İş Kapsamı

Bu projenin amacı; BUSKİ tarafından belirlenen bir yerde kurulacak, merkezi yönetim sistemine dayalı, yedeklemede yapılandırılmış iki sunucuya sahip bir sistem olan SCADA’nın uygulamasını denetlemektir. Sistem, BUSKİ’nin işletme ve bakımdan sorumlu olduğu Bursa ili sınırları dâhilinde geniş bir coğrafi alanda bulunan içme suyu üretimi, arıtma, toplama ve dağıtım istasyonlarını/şebekelerini izleyecek ve kontrol edecektir.

Faaliyetler

 • Projenin kontrolörlüğünün yapılması
 • Kavramsal/Nihai Tasarımın onaylanması
 • Farklı türdeki uzak istasyon tipleri için UHF ve GPRS bağlantılarına dayanan iletişim sisteminin gözden geçirilmesi ve onaylanması
 • 11 pompa istasyonu, 9 kuyu ve 2 yüksek gerilim hücresinde (7,2 KV) ekipmanların yenilenmesi de dâhil olmak üzere yaklaşık 150 uzak istasyonda teçhizatın (vanalar, aktüatörler, sensörler, kontrol kabinleri vb.) montajı, denetimi ve revizyonu
 • BUSKİ’ye projenin yürütülmesi süresince destek sağlanması

Sağlanan Hizmetler

 • Projenin FIDIC Sarı Kitap uyarınca mühendis anlayışı çerçevesinde uygulama kontrolörlüğü
 • SCADA Yüklenicisi tarafından hazırlanan detay mühendisliğinin denetlenmesi, gözden geçirilmesi ve onaylanması
 • Projenin (SCADA Sistemi) geliştirilmesi ve kurulumu sırasında Faydalanıcıya destek sağlanması
 • Kontrol Merkezinin tasarım ve uygulamasının denetlenmesi
 • Tüm ekipmanın ve SCADA Sisteminin FAT ve SAT testleri (yazılım ve donanım)
 • Çalışmakta olan sistemin son onayı

Sözleşme Tutarı

658.945,00 AVRO