BURSA’DA SU TEMİNİ SCADA SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye 12/08/2005 – 06/07/2006
Finansman: Avrupa Yatırım Bankası ve BUSKİ
Faydalanıcı: BUSKİ

İş Kapsamı

Bu projenin amacı, BUSKİ’nin belirlediği alanda kurulacak bilgisayar tabanlı bir merkezi yönetim sistemine sahip bir sistem olan SCADA’nın uygulama koşullarını tasarlamak ve tespit etmektir. SCADA sisteminin tasarlanması ile BUSKİ’nin işletme ve bakımdan sorumlu olduğu Bursa ili sınırları dâhilinde geniş bir coğrafi alanda bulunan içme suyu üretimi, arıtma, toplama ve dağıtım istasyonlarının/şebekelerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi amaçlanmaktadır.

Faaliyetler

  • Bilgi Toplama, Mevcut Durum Çalışması ve Değerlendirme Raporu: Müşavir; mevcut tesisler hakkında bilgi toplamış, BUSKİ ile istişare içinde Kontrol Merkezinin yerini belirlemiş ve gerekli iletişim ekipmanlarını, donanım ve yazılım sistemini vb. belirlemiştir. Müşavir, daha sonra bulgular ile bir değerlendirme raporu hazırlamıştır.
  • Kavramsal/Ön Tasarımın Hazırlanması: Tasarım, aşamalı genişletilebilir SCADA sisteminin kurulması için sistem çalışmasını/felsefesini açıklamaktadır.
  • İhale Dokümanlarının Hazırlanması: Müşavir, ihale dokümanlarını ve teknik şartnameleri hazırlamıştır. İhale uluslararasıdır ve ihale dokümanları, FIDIC Standart Koşullarına uygundur.
  • İhale sürecinde BUSKİ’ye destek sağlanması: Müşavir, BUSKİ’ye ön yeterlilik dönemi öncesi ve ihalesi sırasında ve ihale işlemlerinde destek sağlamış, ilk değerlendirmeyi proje dokümanlarına göre yapmış ve uygun tekliflerin detaylı analizini yürütmüştür.

Sağlanan Hizmetler

  • Proje yönetimi
  • Bilgi Toplama, Mevcut Durum Çalışması ve Değerlendirme Raporu
  • Kavramsal/Ön Tasarımın Hazırlanması
  • İhale Dokümanlarının FIDIC’e uygun olarak hazırlanması
  • Faydalanıcıya ihale aşamasında destek sağlanması
  • Dokümantasyon, dijital haritalama, raporlama ve diğer gerekli datalar

Sözleşme Tutarı

449.897,00 AVRO