ULAŞTIRMA

Ulaşım mühendisliği, ana faaliyet alanlarımızdan biridir. Analiz, fizibilite çalışmaları ve planlamadan, inşaat kontrolörlüğü ve yönetimine kadar bir projenin bütün aşamaları için uzmanlık sağlıyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla, dayanıklı, verimli ve güvenli çözümler geliştirebiliyoruz.

Karayolu ve demir yolu projeleri, bizim en önemli “tekno-yeterlilik”lerimizi temsil etmektedir. İnşaat kontrolörlüğündeki deneyim ve karayolu ve demiryolu projelerinde uzman kadromuz firmamızı sektörde temsil etmektedir. En güncel teknolojilerin tanıtılması, yüksek katma değeri olan projeler için deneyim ve yeniliği birleştirerek sektördeki liderliğimizi pekiştirmemize olanak tanımaktadır. En önemli projelerin tüm aşamalarında aktif olarak yer almakta, aşağıdaki hizmetler için etkin çözümler sunmaktayız.

 • Çevresel etki çalışmaları, analizi ve değerlendirmesi,
 • Fizibilite çalışmaları ve ulaşım master planları,
 • Jeolojik çalışmalar ve materyal testleri,
 • Ön tasarım ve detaylı tasarımlar,
 • Trafik çalışmaları
 • Karayolu, tren yolu, liman ve havalimanlarının yapım işlerin için kontrolörlük,
 • Proje yönetimi ve inşaat yapım sözleşmelerinin idaresi,
 • Teknik destek ve kalite kontrolü,
 • Yol güvenliği mühendisliği ve denetimler,
 • Farklı ulaşım makamlarının kurumsal olarak ve kapasitelerinin güçlendirilmesi,
 • Ulaşım mevzuatının AB standartlarına ve AB Müktesebatına yaklaştırılması.