SU & ÇEVRE

Türkiye ve Orta Asya’da hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren İşverenlerimize Su ve atık su altyapılarını ve aşağıda verilen hususlarda çevre yönetimi performanslarını artırmak için bir dizi mühendislik ve teknik yardım hizmetleri sunuyoruz.

 • Tüm düzeylerde çevre makamları için kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme,
 • Çevre politikası, yönetmelikler ve yürütme,
 • Çevresel değerlendirme ve denetim,
 • Stratejik çevresel değerlendirme,
 • Atık yönetimi (belediye katı atıkları, endüstriyel ve tehlikeli atıklar vb.),
 • Su kaynakları yönetimi, nehir havza yönetimi ve taşkın kontrolü,
 • Su ve atık su yönetimi,
 • Endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi,
 • Hava kalitesi yönetimi,
 • İklim değişikliği,
 • Toprak kirliliği ve toprağın iyileştirilmesi,
 • Ormancılık, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik,
 • Bölgesel ve kentsel sürdürülebilir gelişme,
 • Çevresel bilgi, iletişim ve farkındalık çalışmaları,
 • Çevresel teknik değerlendirme.