KURUMSAL, SOSYAL VE EKONOMİK KALKINMA

Yaptığımız işin sosyal ve ekonomik algısı Eptisa Türkiye için oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Bu bağlamda, kurumsal kapasitenin artırılması bir önceliktir ve Eptisa Türkiye vatandaşların yaşam biçimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal ve ekonomik kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında, her seviyedeki makamların kurumsal güçlendirilmesinde ve kapasitelerinin geliştirilmesinde bir deneyime sahibiz. Sahip olduğumuz deneyim ile bölgede bir dizi benzer projenin başarıyla yönetilmesini ve uygulanmasını sağladık. Hizmetlerimiz şunları içermektedir.

 • Ekonomik ve bölgesel kalkınma için teknik destek,
 • Devlet makamları için kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme,
 • Turizm planlaması, pazarlaması ve yönetimi,
 • Kırsal kalkınma ve tarım,
 • İyi yönetişim,
 • Yargı reformu, adli yardımın sağlanması ve adalete erişim,
 • İş piyasası ve sosyal politika,
 • İstihdam ve insan kaynaklarının geliştirilmesi,
 • Mesleği eğitim ve öğretim,
 • İnsan haklarının korunması, azınlıkların ve hassas grupların kapsanması,
 • Toplum farkındalığı ve eğitim,
 • Sonuç odaklı izleme.