ENERJİ

Türkiye ve Orta Asya'daki çeşitli İşverenlerimize, yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olan ve daha geniş kapsamlı ekonomik kalkınmayı destekleyen çevreye duyarlı enerji hizmetleri geliştiriyoruz.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

  • Tüm düzeylerde enerji makamları için kurumsal güçlendirme ve kapasite geliştirme,
  • Enerji stratejileri, politikaları ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Enerji mevzuatının AB standartlarına ve AB Müktesebatına yaklaştırılması,
  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji tedbirleri ve seçeneklerinin tasarlanması,
  • Farklı enerji demonstrasyon projelerinin tasarlanması ve uygulanması,
  • Yenilenebilir enerji sistemleri ve enerji verimliliği sektörlerinde fizibilite öncesi çalışmaların ve fizibilite çalışmalarının geliştirilmesi