Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi

IPA II dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektörü Operasyonel Programı kapsamındaki "Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) Yönetmeliğinin Uygulanmasının Desteklenmesi" projesinin kapanış toplantısının 11 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
Bu, IPA II Dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektörü kapsamında tamamlanan ilk proje!
Türkiye, 8 Nisan 2017 tarihinde yürürlüğe giren SÇD Yönetmeliğini kabul ederek Çevresek Değerlendirmeyi ulusal yasal çerçevesine dahil etti. EPTISA tarafından uygulanan proje ile 2017 yılından bu yana Türkiye'de yürürlükte olan SÇD Yönetmeliği'nin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ilgili kurumların kurumsal kapasite ve uzmanlıklarının geliştirilmesi, yerel ve ulusal paydaşların (üniversiteler, STK'lar, odalar ve halk) SÇD sürecine aktif katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Tarım ve kıyı yönetimi sektörleri için yürütülen SÇD pilot çalışmaları, ilgili paydaşların SÇD'nin pratik uygulamasına katılmaları için uygulamalı bir fırsat sağladığından projenin önemli bir bölümünü temsil etmektedir.