Sonuç Odaklı İzleme (ROM)

Avrupa Birliği Başkanlığı’nın hayata geçirdiği, tarafımızca uygulanan “Sonuç Odaklı İzleme (ROM)” Projesi ile AB fonlu projelerin izlenmesi ve projelerin uygunluğunu, verimliliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak için uygulamanın desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje başlangıcından bu yana farklı sektörlerdeki 73 proje için izleme yapıldı!