İLBANK ile birlikte şehirlerin sürdürülebilirliği için çalışıyoruz!

Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve İLBANK ile birlikte yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi", Türkiye'de daha sürdürülebilir şehirler yaratmak için yerel yönetimlere detaylı bir yol haritası sunmayı amaçlamaktadır.
"Seçilmiş Büyükşehir Belediyeleri için Mevcut Durum Tanı Çalışmaları - 1 (IB-A1.C1)" projemizde, Büyükşehir Belediyeleri (BB) için bir değerlendirme araç seti olarak Sürdürülebilirlik Çerçevesi tanımlanmış ve Antalya, Denizli, Muğla ve Kayseri (BB) ve bağlı kuruluşlarına uygulanmıştır.
Bir dizi sürdürülebilirlik göstergesi geliştirilmiş ve belediyelerin ve kamu hizmetlerinin kapsamlı entegre planlamaya ilişkin kurumsal kapasiteleri, planlama açıkları ve ihtiyaçları, geliştirilen göstergeler doğrultusunda söz konusu Büyükşehir Belediyeleri için değerlendirilmiştir.
Projenin İkinci Aşaması, Balıkesir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Ordu ve Van Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı kuruluşlarına yönelik olarak 2020 yılı sonunda başlatılmıştır. Bu aşamada, sürdürülebilirlik çerçevesi yerel, ulusal ve uluslararası perspektifler göz önünde bulundurularak yukarıda belirtilen altı şehirde uygulanmak üzere revize edilmiş ve geliştirilmiştir.