Gezegenimizi hem koronavirüsten hem de iklim bozulmasının varoluşsal tehdidinden korumak için kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz.

BM Genel Sekreteri António Guterres, "Gezegenimizi hem koronavirüsten hem de iklim bozulmasının varoluşsal tehdidinden korumak için kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" dedi.

Daha sağlıklı bir gezegen için hepimizin daha sağlıklı bir ekosisteme ihtiyacı olduğu aşikârdır ve bu da ancak iklim değişikliği ile mücadele etmek, doğadaki insan kaynaklı değişiklikleri azaltmak ve ormanların yok edilmesi, arazi kullanım değişikliği, yoğunlaştırılmış tarım ve hayvancılık gibi biyolojik çeşitliliği bozan suçlardan kaçınmak için somut bir eylemle mümkündür.

EPTISA Türkiye olarak bu yıl önemli bir aksiyon aldığımızı ve 2020 yılında ürettiğimiz tüm karbon emisyonumuzu karbon tasarrufu ile dengelediğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu aksiyon ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 7, 8 ve 13'e olumlu katkıda bulunduk.

Emisyon miktarı 491,09 tCO2e olarak hesaplandı ve elektrik tüketimi, ısınma, kağıt tüketimi, çalışanlarımızın ve uzmanlarımızın iş seyahatleri & konaklamaları, sahip olunan araçlar, çalışanların işe gidip gelmeleri ve atık & atık su üretimi gibi faaliyetlerimizi kapsıyor.

Life İklim ve Enerji Ltd Şti'ye emisyon hesaplama sürecindeki rehberliği ve üstün desteği için teşekkür ederiz.

Gezegenimizi ve gelecek nesilleri önemsiyoruz!