ÖĞRENCİLER AB’Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL HAKLAR VE POLİTİKALAR TEKNİK DESTEK PROJESİ

EuropeAid/133712/IH/SER/TR
Türkiye 25/12/2014 – 24/12/2016

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Faydalanıcı: Milli Eğitim Bakanlığı – Avrupa Birliği ve Projeler Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

İş Kapsamı

Projenin genel amacı; Türk toplumunun Avrupa Birliği’nin değerleri, temel hakları ve politikaları üzerine üst düzeyde farkındalık ve bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu sözleşmenin amacı, 10 – 18 yaşları arasındaki öğrencilerin AB değerleri, temel haklar ve politikaları üzerine bilgi ve farkındalığının etkin eğitsel yöntemler ile artırılmasıdır.
Proje, 2 bileşenden oluşmaktadır:

Bileşen 1: Öğrencilerin, eğitim çalışanlarının, eğitim dışı personelin ve MEB personelinin AB hakkında farkındalıklarının artırılması (AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları, AB kurumları ve işlevleri, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve uygulanması gereken reformlar, AB üyeliğinin faydaları) 

Bileşen 2: Öğrencilerin ve MEB personelinin kapasitesinin ve bütün ilgili grupların AB’ye dair farkındalıklarının artırılması

Faaliyetler

  • Bilgilendirici materyaller, farkındalık artırıcı etkinlikler ve internet sitesi yoluyla AB’nin değerleri, temel haklar ve politikaları, AB kurumları ve işlevleri, Türkiye’nin katılım süreci ve bu sürece dair reformlar üzerine farkındalık, ölçülebilir şekilde artırılmıştır.
  • Öğrenciler ve öğretmenler, sistematik eğitime katılım yoluyla AB ile ilgili bilgilerini (AB’nin geçmişi, AB kurumları ve işlevleri, AB’nin temel hakları, AB’ye katılım sürecinin Türkiye’ye etkileri, hangi değişimler elde edildiği ve neler yapılmakta olduğuna dair bilgilerini) artırmışlardır.

Sözleşme Tutarı

2.534.683,55 AVRO