“KÜÇÜK SANAYİCİLERİN BÜYÜK ORTAKLIĞI” PROJESİ ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ İNŞAATI KONTROLÖRLÜK HİZMETLERİ

EuropeAid/131549/D/SER/TR
Türkiye 02/2014 – 06/2017

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Sözleşme Makamı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Faydalanıcı: Tokat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

İş Kapsamı

Sözleşme kapsamındaki işler, Yapım Sözleşmesinin uygulanması sırasında FIDIC Sözleşme Şartları uyarınca inşaat kontrolörlüğü ve sözleşme yönetim hizmetlerinin verilmesini kapsamaktadır.

Faaliyetler

  • İnşaat öncesi, mobilizasyon, inşaat ve kusur bildirim sürelerince ve sözleşmenin tamamlanması sırasında danışmanlık hizmetleri verilmesi
  • Sözleşme yönetimi
  • Tasarımların incelenmesi ve Tasarım İnceleme Raporunun hazırlanması
  • İnşaat Kontrolörlüğü Planı, İletişim Stratejisi ve Görünürlük Rehberi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Planlarının Hazırlanması

Sözleşme Tutarı

333.024,30 AVRO