KASTAMONU ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJESİ

EuropeAid/139576/IH/SER/TR
Türkiye 16.09.2019 - 16.04.2024

 

İş Kapsamı

“Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi Projesi”, AB tarafından finanse edilmekte olup T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır. İnşaat kontrollük hizmetleri, 24 aylık Kusur Bildirim Süresi ile birlikte 27 aylık sürede gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda yapı denetim hizmetleri aşağıdaki bileşenlere göre talep edilmektedir;

• Atık su arıtma tesisi için komple mühendislik tasarımı,
• Yaklaşık 30.000 m3/d ortalama debi kapasiteli atık su arıtma tesisi inşaatı, elektrik ve mekanik ekipmanların temini ve montajı ile tesisin işletilmesi için tüm yardımcı tesislerin yapılması,
• Eğitim, çalıştırma ve bakım.

Proje için Hizmet Sözleşmesi aşağıdaki ana görevlere sahiptir;

• Kastamonu Belediyesi SHD/PUB için idari, teknik ve mali kapasite geliştirme,
• SHD'nin modernizasyonu ve kurumsal sürdürülebilirlik için gerekli eğitim ve desteğin sağlanması,
• Proje yönetimi ve inşaat sonrası AAT'nin yönetimi dahil olmak üzere uygulamalı eğitim yoluyla SHD/PUB'a teknik yardım,
• Kaçak tespiti ve Gelir Dışı Su azaltma programının performansında SHD/PUB'a teknik yardım,
• Atık su arıtma tesisinde üretilen çamurun nihai kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi için Çamur Yönetim Planının hazırlanması,
• Atık su arıtma tesisinin uygulanması için sözleşme yönetimi ve inşaat denetimi (İş Sözleşmesi).

Faaliyetler

 • İdari ve mali konularda teknik yardım ve kapasite geliştirme;
 • Teknik işletme ve bakım kapsamında teknik yardım ve kapasite geliştirme;
 • Sızıntı tespiti ve gelir getirmeyen su azaltma programı;
 • Kılavuzlar ve prosedürlerin geliştirmesi;
 • Çamur yönetiminin hazırlanması;
 • Çalışma turlarının düzenlenmesi;
 • Görünürlük için farkındalık yaratma programının hazırlanması;
 • Sözleşme Makamına genel yardım;
 • İnşaat sırasında ve inşaat sonrası Yüklenicinin yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hazırlık;
 • Genel şantiye yönetimi ve program izleme;
 • Mali izleme; ödemelerin, varyasyonların ve Yüklenici ve İşveren taleplerinin yönetimi;
 • Teknik ve tasarım; İş Yüklenicisi belgelerinin gözden geçirilmesi, malzeme sunumları, gerektiğinde daha fazla tasarım yapılması;
 • Çevresel gözetim;
 • Kalite güvencesi ve kalite kontrol;
 • İnşaat sonrası Yüklenicinin yükümlülüğünün yerine getirilmesi için hazırlık;
 • Raporlama;
 • Tamamlandıktan sonra testler;
 • Kusur bildirim süresi görevleri;
 • İş Sözleşme(ler)inin mali kapanışı.

Sözleşme Tutarı

1.494.381,75 EUR