HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY-KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI İÇİN KONTROLÖRLÜK

EuropeAid/139353/IH/SER/TR
Türkiye 05/2019 – 09/2024

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Faydalanıcı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

İş Kapsamı

Projenin genel amacı, ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini arttırmak ve Halkalı ile Kapıkule arasında yeni bir demiryolu hattı inşa ederek daha dengeli bir modal bölünmeyi yansıtan daha güvenli ve çevre dostu bir ulaşım sistemine doğru bir geçiş sağlamaktır.

Faaliyetler

 • Mühendisin görev ve yükümlülüklerini FIDIC Kırmızı Kitap’ta tanımlandığı şekilde yerine getirmesi yoluyla Sözleşme Makamı adına yapılan değişiklikler ile birlikte Yapım Sözleşmesine ait inşaat kontrolörlük hizmetlerinin sağlanması
 • Babaeski ve Lüleburgaz istasyon binalarının tasarımları, Kapıkule istasyonunun tasarımı ve Kapıkule istasyonundan Bulgaristan sınır demiryolu hattına kadar ray tasarımı
 • Uzmanlıklarına göre personel istihdam edilmesi
 • Etkili inşaat kontrolörlüüğü şartını yerine getiren bir kontrolörlük organizasyonunun kurulması
 • Yapım Sözleşmesinin denetimi, idaresi ve yönetimi; böylece sözleşmenin fiziksel ilerlemesinin, teknik uygunluğunun ve mali durumunun izlenmesi ve raporlanması dâhil olmak üzere teknik, idari ve mali işlerin zamanında ve uygun şekilde yürütülmesini sağlamak
 • Yüklenici tarafından satın alınan malzeme, ekipman ve/veya malların kontrol edilip doğrulanması
 • Ayrıntılı zaman ve faaliyet çizelgelerinin hazırlanması, risk analizi ve etki azaltma planının hazırlanması
 • Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Gözetimi Planının hazırlanması
 • Bir Denetim Prosedürü Kılavuzunun hazırlanması
 • Erişim izni, ilgili mevzuat, teknik standartlar ve kilit paydaşların kurumsal durumu dâhil olmak üzere saha koşullarının değerlendirilmesi
 • Projenin idari, teknik ve mali yönlerini planlamak, düzenlemek ve kontrol etmek için Yüklenici tarafından kurulan yönetim sisteminin gözden geçirilmesi
 • Ödeme belgeleri, değişiklik emirleri, devralma sertifikası ve performans sertifikasının hazırlanması ve anlaşmazlıklarda uzlaşının sağlanması
 • Yüklenici tarafından yürütülen laboratuvar saha testlerinin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi

Sözleşme Tutarı

23.259.350,00 AVRO