CEYHAN ATIK SU VE YAĞMUR SUYU PROJESİ İÇİN TEKNİK DESTEK VE KONTROLÖRLÜK

EuropeAid/129562/D/SER/TR
Türkiye 24/08/2012 – 24/05/2017

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Sözleşme Makamı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Faydalanıcı: Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)

İş Kapsamı

Projenin genel hedefi, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde çevre korumasının üst düzeylere ulaştırılmasının ve AB atık su sektöründeki direktiflere uyumunun sağlanmasıdır.

Faaliyetler

  • İdari, finansal, teknik kapasitelerin geliştirilmesi çalışmaları yoluyla ASKİ Ceyhan Şube Müdürlüğünün modernizasyonunun sağlanması ve yürütülen su ve atık su hizmetlerinin kalite ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik teknik destek sağlanması
  • “Yapım Sözleşmesi-1: Ceyhan Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı” kontrolörlüğü (Sözleşme Tutarı: 7.8 M EUR, FIDIC Sarı Kitap)
  • “Yapım Sözleşmesi-2: Ceyhan Yağmur Suyu Drenaj Şebekesi İnşaatı” kontrolörlüğü (Sözleşme Tutarı: 8.2 M EUR, FIDIC Kırmızı Kitap)

Sözleşme Tutarı

2.314.091,02 AVRO