TOGETHER FOR
A BETTER FUTURE

 

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gün geçtikçe artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak doğal kaynakların hız kazanan tüketimi nedeniyle sürdürülebilir bir gelecek ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında çevrenin korunması, su ve atık yönetimi, doğal alanların geri kazanımı ve alternatif enerji kaynaklarına yönelim şart hale gelmektedir.

Eptisa olarak faaliyetlerimizi yürütürken artan çevre problemlerinin bilinciyle çevre korumasını ve sürdürülebilirliği odağımıza alıyoruz. Bu bağlamda kaynak tüketimini ve projelerimizin çevre üzerine olası olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyerek çalışıyoruz.

Eptisa Yönetimi, ISO 9001 ve 14001 standartlarına uygun Entegre Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi uygulamaktadır. Eptisa tarafından uygulanan Entegre Çevre Yönetim Sistemi, Şirketin çevresel etkisini azaltma taahhüdünü tanımlar.

Öte yandan, Eptisa Türkiye olarak, bu yıl önemli bir adım attığımızı ve 2020 yılındaki faaliyetlerimiz aracılığıyla sebep olduğumuz karbon emisyonumuzu karbon kredisi itfa yöntemi ile nörtlediğimizi duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Gerçekleştirilen bu çalışma ile 7, 8 ve 13 numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Eptisa Türkiye olarak koyduğumuz katkıdan ötürü gurur duyuyoruz.