TOGETHER FOR
A BETTER FUTURE

 

EPTISA, 55’ten fazla ülkede faaliyet gösteren, mühendislik, danışmanlık, bilgi teknolojileri ve kurumsal, ekonomik, sosyal kalkınma alanlarında 60 yıllık deneyime sahip, İspanya merkezli çok uluslu bir şirkettir. EPTISA, tüm dünyada aktif olmakla beraber özellikle Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’daki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır.

 

2005 yılında Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) için SCADA kurulumu konusunda verilen danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’deki faaliyetlerine başlayan EPTISA, AB finansmanlı ilk katı atık projesi olan “Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetim Projesi için Teknik Destek ve Kontrolörlük - EuropeAid/122711/D/SER/TR” adlı proje ile 2007 yılından beri Türkiye’deki varlığını sürdürmektedir. EPTISA, işverenleri, proje yararlanıcıları ve hedef piyasa ile daha yakın ilişkiler kurabilmek için 2007 yılında Türkiye’de EPTISA Mühendislik Ltd. Şti. (Eptisa Türkiye)’yi kurmuştur.

Şirketler ağının yerel ofislerinden biri olan EPTISA Türkiye, son 14 yılda geliştirdiği proje yönetimi kapasitesi ile Türkiye’de yerleşik bir konum elde etmiştir. EPTISA Türkiye, Türkiye’deki mevcudiyeti ve başarılı bir şekilde yürütülmüş olan projeleri sonucunda bölgenin ve bölgedeki kurumların beklentilerini kavramış bulunmaktadır. Türkiye’de yerel bir şirketin kurulmuş olması, projelerin doğru yönetimi ve desteklenmesi bağlamında işverenlere ve yararlanıcılara büyük bir destek sağlamıştır. Merkez ofisi Ankara’da bulunan ve bu ofiste (tam zamanlı proje yöneticileri ve diğer yetkin destek personelleri dâhil olmak üzere) 60’ın üzerinde

daimi personeli olan EPTISA Türkiye, farklı disiplinlere sahip uzman kadrosuyla Türkiye’de devam eden projeleri için teknik, etkin, lojistik ve danışmanlık destek sunmaktadır. Türkiye’de yerleşik bir ofise sahip olmak, projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine fırsat tanımıştır. Bu bağlamda Eptisa Türkiye, kurulduğu günden bu yana su ve çevre, ulaşım, enerji ve binalar, sürdürülebilir şehirler ve kentsel planlama sektörlerinin yanı sıra kurumsal, sosyal ve ekonomik kalkınma sektöründe de başarılı bir şekilde teknik yardım ve danışmanklık hizmetleri sunmaktadır.

Farklı kapasiteleri ve ihtiyaçları göz önüne alan EPTISA Türkiye, Türkiye’nin temel kamu kurumları ve kuruluşları ile yararlanıcı kuruluşlarına hizmet sağlayıcı olmanın özel gerekliliklerine sahip olarak, ülkenin bağlamı ve şartlarına ilişkin iyi ve etkili bir anlayış geliştirmiştir. EPTISA Türkiye, bölgede yıllar süren çalışmalarının sonucunda kazanılan deneyim ve çıkarılan derslerin uluslararası projelerin etkili bir şekilde yönetilmesine ve Türkiye’nin kapasitesinin geleceğe dönük olarak daha da arttırılmasına olanak sağlayacağına inanmaktadır.